ترکیه

ترکیه  به عنوان قطب گردشگری آسیا و اروپا، ترکیه هرساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر جهان می باشد. این کشور از لحاظ گردشگری و توریست، جزو نقاط مطرح در دنیا می باشد و هرساله تور ترکیه، یکی از پرطرفدارترین سفرهای تفریحی محسوب میشود. قیمت تور ترکیه روازهای ترکیه نیز هر روزه از فرودگاه امام خمینی انجام می شود.