Call Usرودخانه عجیب ریورسلست

(امتیازی ثبت نشده است)

دنیا دارای زیبایی های خاص خود می باشد که هرچه در مورد این زیبایی ها بگوییم کم گفته ایم یکی از این زیبایی ها در کشور کاستاریکا نهفته است. جایی که دو جو ی کوچک به نام های گود ویو و سور کریک که به نهر ریو سلست می ریزند، نمود بود حادثه ای خوب و عقیده نکردنی شکل می گیرد در این آبخور از رود رنگ  آب به رنگ فیروزه ای دگرسانی می کند. این طاق عرش و فرش بالاترین حد خاص را صباغ یا El Teñidor  می نامند. در ادامه در اخبار گردشگری در مورد رودخانه عجیب ریورسلست بیشتر صحبت خواهیم کرد.

رودخانه عجیب ریورسلست

علت این که آب جیحون ریو سلست چار به رنگ فیروزه ای است تا همین چند وقت پیش کسی نمی دانست و مجموعه ایده هاو مفاهیم تجریدی های گونه گونی تلون را مطرح می کردند، مثلا عده ای می گفتند که آتشفشان تنوریو علت ساختن این رنگ آبی در آب جیحون است یا جانباز می گفتند که گروهی اندکی کربنات مس و گوگرد یا کلسیم در آب جیحون نیستی دارد که سبب این امر شده است.

اما این راز اکنون مرئی شده و علتش این است که انعکاس نور آفتاب که به آب رود می تابد محرک ساختن این رنگ می شود و دلیلش هم این است که در این آب نفقه معدنی حیات دارد و در واقع با اشعه نور شمس یک پدیده ی فیزیکی به نام پراکندگی که رخ می دهد.

کانی که سبب انعکاس رنگ آبی  پادرمیانی نور مهر می شود به نام آلومینوسیلیکات شناخته می شود و این کانی را می قابلیت در رود ی کوچک گود ویو به حشمت نالایق توجهی نگاه کرد همچنین طور که در اول گفتیم آب دو رود گود ویو و سورکریک به این جیحون می ریزند و ممکن است   که خوب چرا در آب جیحون گود ویو با هستی و عدم این که محتوی این کانی است رنگش آشنا رنگ رود ریو سلست آبی زدودن علتش چه چیزی می تواند باشد؟ خوب همان طور که گفتیم آلومینوسیلیکاتی که در آب جیحون ریو سلست هستی و عدم دارد از سیلیکون، اکسیژن و آلومینیوم تشکیل شده است و علت این امر به نادره عبرت اعجاز قدر ی ذرات این کانی می عطر چون که در رودخانه ریو سلست تعداد این کانی چیزی ثغور 566 نانومتر است ولی حد این کانی در رود گودویو تقریبا برابر با 184 نانومتر می نفحه و کوچک تر از آن است وهمین امر سبب می شود که آب این رود اینگونه واکنشی از خود در مستوی نور آفتاب مدال ندهد .

رودخانه عجیب ریورسلست

یعنی بزرگ بودن مقیاس کانی بر ایجاد این واقعه نکوهیده زشت اثربخش می باشد. دکتر مکس چاواریا وارگاس که و مرئوس این تحقیقات به شمار می رود نشانی می کند که به این آیت می تهیه استعداد رنگ آبی را با انعکاس نور شمس در آب این رودخانه نظر کرد که کیل این ذرات در آب این نهر عظما است و باعث می شود نور آفتاب پراکنده شود و سبب ابداع واقعه می گردد. پدیده ای متحسن و تعجب انگیز که متجاوز تماشایی است .

و همه ی این ها به این خاطر است که تفحص آتشفشانی جهت اسیدی شدن آب رود سور کریک می شود، نیز رودی که به گود ویو مدام می شود و در محل وحدت و در رود خانه ریو سلست ذرات آلومینوم سیلیکات  به علت کاهش ph  عظیم می شوند و سبب ساختن رنگ فیروزه ای در این جو می شوند و این امر در هوا بخار علی الاتصال شدن آب  دور نهر با یکدیگر به وجود می آید و سبب شکل اخذ نمود بود حادثه میه می گردد . باز سیاق که دکتر مکس چاواریا وارگاس می گوید ،این پدیده  به میانجی ترکیب یک رود اسیدی با یک رودی که مشتمل مواد معدنی به وزن پایگاه ی خاص هستند شکل می گیرد و این  از خصلت های جالب و تحیر انگیز نهاد عالم است.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)