مرور: قطار

0 دیدنی های ونزوئلا

یکی از کشورهای بسیار زیبا در آمریکای جنوبی کشور ونزوئلا است، این کشور اولین بار در سال ۱۵۲۲تحت استعمار اسپانیا…